Zarybňovanie

ROK 2021

Jesenné zarybňovanie kaprom rybničným dňa 19. novembra 2021 v čase od 14,00 do 17,00 hod.

Rybárky revír

číslo

Kapor rybničný K3

MJ/kg

OR Biele Brehy

3-2590-1-1

250

OR Ratkovo

3-2690-1-1

75

VN Široká

3-1980-1-1

75

Rybník Ďanová

3-3390-1-1

600

Štrkovisko Bôr

3-4070-1-1

350

   

Štrkovisko Lipovec 1

3-4150-1-1

650

Štrkovisko Sučany

3-4220-1-1

550

Štrkovisko Turiansky Most

3-4240-1-1

500

   

SPOLU (kg)

3 050

 

Doba hájenia vysadených druhov rýb  

„Kapor rybničný“

v dobe od 19. novembra 2021 do 12 .decembra 2021 

Lov povolený dňom 13. decembra 2021

 

Zarybneie pstruhom potočným dňa 31. mája 2021

3-4430-6-4 a 3-4431-6-1 Turiec                  300 kg

Zarybnenie ptruhom dúhovým Pd2 dňa 15. 04. 2021

3-3930-4-1 Studenec                                    100 kg

3-0130-4-1 Biely potok                                   50 kg

3-1510-4-1 Kantorský potok                           50 kg

Zarybnenie kaprom rybničným K3 dňa 14. 04. 2021 v čase 10: 00 - 18:00 hod.

3- 4220-1-1 Štrkovisko Sučany                    100 kg

Všeobecný zákaz lovu všetkých druhov rýb platí od 14. apríla 2021 do 31. mája 2021

Zarybnenie kaprom rybničným K3 dňa 17. 03. 2021 v čase 10: 00 - 18:00 hod.

Biele Brehy                            250 kg

VN Široká                                75 kg

Rybník Ďanová                      500 kg

Štrkovisko Bôr                        350 kg

Štrkovisko Chrenkva pláň        50 kg

Štrkovisko Lipovec 1              650 kg

Štrkovisko Sučany                 550 kg

Pri Turianskom moste            500 kg

Štrkovisko Za Ráztovou           50 kg                                         

Všeobecný zákaz lovu všetkých druhov rýb platí od 18. marca 2021 do 14. apríla 2021

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Pstruhové

ROK 2020

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2020

Prehľad celkového zarybnenia rok 2020_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Pstruhové

ROK 2019

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2019

Prehľad celkového zarybnenia rok 2019_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Pstruhové 

ROK 2018

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2018

Prehľad celkového zarybnenia rok 2018_Tbuľka

Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2018 z fondu Rady SRZ

ROK 2017

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

ROK 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

ROK 2015

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

ROK 2014

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014 

ROK 2013

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Prehľad celkového zarybnenia 2013

Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013