Povolenie na rybolov 2023

Platby bankovým (bezhotovostným) prevodom môžete realizovať od 15.12.2022 !!!!

Zúčtovanie platieb bude vykonávané 2 x v mesiaci, k 15-temu a ku koncu mesiaca. Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania na určenom mieste.

Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, KM a pod.) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.

Povolenie na rybolov si môžete prevziať v predajni rybárskych potrieb:

01_ RP KEVIN – platby pripísané 1. -18. 12. 2022
02_ RP KEVIN – platby pripísané 19. - 31. 12. 2022
03_ RP KEVIN – platby pripísané 1. - 07. 01. 2023
04_ RP KEVIN – platby pripísané 7. -10.01.2023
05_ RP KEVIN – platby pripísané 11.1.2023
06_LOVIME_SK Sučany - platby pripísané 18.1.2023
07_ RP KEVIN – platené v predajni 7. -17.1.2023 – pripravené k odberu 25.1.2023
08_ RP KEVIN – platby pripísané 10. - 22.1.2023 - pripravené k odberu 27.1.2023
09_ RP KEVIN – platby pripísané 23. -27.1.2023 a hotovosť v predajni
10_RP LOVIME – hotovosť z predajni + účet 28.1.2023

11_ RP KEVIN – platby pripísané 29. -31.1.2023

12_ RP KEVIN – platby pripísané 1. -15.2.2023
13_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 1. -20.02.2023
14_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 21. -28.02.2023
15_ RP KEVIN – platby pripísané 16. 28.02.2023
16_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 1. -10.03.2023
17_ RP KEVIN – platby pripísané 1. -15.03.2023
18_ RP KEVIN – hotovosť z predajne 20.03.2023
19_ RP LOVIME.SK – hotovosť z predajne 17. a 20.03.2023
20_RP KEVIN - platby platené na účet 16. -31.03.2023
21_ RP KEVIN – platby pripísané 24.03.2023
22_ LOVIME.SK – platby pripísané 29.03.2023
23_ RP LOIME:SK– platby pripísané 03.04.2023
24_ RP KEVIN – platby pripísané 3.4.2023
25_PR KEVIN platby pripísané 19.4.2023
26_ RP KEVIN – platby pripísané 1. -30.04.2023
27_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 30.04.2023
28_ RP KEVIN – platby pripísané 1. -19.05. 2023
29_RP KEVIN platby zaúčtované 06.07.2023 odber 10.07.2023
 

 

 

 

 

Pri Vašom priezvisku je poradové číslo, ktoré nahlásite v predajni a bude Vám vydané povolenie

Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov 

IBAN: 
SK 95 0900 0000 0000 61324797

 

V hotovosti v rybárskych predajniach v Martine, vo Vrútkach, v Sučanoch - priemyselná zóna

Bankovým prevodom na účet

Priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľní

Prostredníctvom Slovenskej pošty na účet 

        Prosím Vás, neodosielajte doklad o zaplatení vygenerované systémom napr. alebo z inej banky. Prosím posielajte kontaktný email s rozpisom, a budete spätne vyrozumení.

      Taktiež zasielajte na rozpis platieb realizovaných Slovenskou poštou, oznámenie o platiteľovi (platiteľoch) prichádza od Slovenskej pošty s veľkým oneskorením.