Organizácia súťaží (zahajovacie preteky) v mesiaci máj 2021 

Organizovanie súťaží  len podľa COVID semafóra pre šoprt  !!!! 

 COVID semafór pre šoprt https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

S pozdravom

 Predsedníctvo výboru MsO SRZ Martin.

Sekcia pre športovú činnosť, prácu s deťmi a mládežou

Vedúci sekcie

Mgr.

Daniel

HRK

0903 862 278

Člen sekcie

Miroslav

KŠENŽIGH

0905 644 649

Vážení členovia MsO SRZ Martin,

             pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

             V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a  nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou.

             Takisto je potrebné sledovať aktuálne opatrenia, ku zmenám ktorých by malo dôjsť od 19.04.2021. O prípadných zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na rybolov Vás budeme bezodkladne informovať.

Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.

Covid semafor  pre šport: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

S pozdravom

 Predsedníctvo výboru MsO SRZ Martin.

Terminovaný kalendár akcií

 Akcia  Dátum  Čas  Miesto
 Školenie nových členov  27. 03. 2021  od 09:00
Konferencia MsO SRZ Bude spresnené Bude spresnené Bude spresnené
Method Feeder Cup Bude spresnené Podľa zákona Lipovec „CHAP“
Preteky detí „Ďanovský kapor“ 1.5.2021 08:00-11:00 Rybník Ďanová
Preteky členov obvodných organizácií 08. -09. 05. 2021 08:00-11:00 Revíri MsO SRZ MT
Preteky POLICE CARP RACE 12. -16. 05. 2021 Podľa zákona Lipovec „CHAP“ Propozície Tu
Preteky členov – rybárov OR PZ Martin 15.5.2021 08:00-11:00 Rybník Ďanová
Preteky detí MDD 5.6.2021 08:00-11:00 Štrkovisko Explózia PropozícieTu
Turiansky pstruh

21. 08. 2021 deti

22.08.2021 dospelí

08:00-11:00

Studenec - Pôtovo

Propozície - deti

Propozície - dospelí

Memoriál „Samuela Ivašku“ 04. 09. 2021 08:00-11:00 Štrkovisko Sučany Propozície Tu
FAMILY CARP CUP ĎANOVÁ 02. -04.07.2021 Podľa zákona Rybník Ďanová Propozície Tu
Preteky členov - Vrútocký pstruh 28. -29. 08. 2021 08:00-11:00 Široká Propozície  Tu
Preteky členov - Športový deň v Sučanoch 28.8.2021 08:00-11:00 Štrkovisko Sučany
Spomienkové preteky na Petra Facunu 18. 09. 2021
08:00-11:00 Rybník Ďanová Propozície Tu
Preteky LCC LIPOVEC Classic 14. -19. 09. 2021 Podľa zákona Lipovec „CHAP“ Propozície Tu
 One fly Turiec https://www.bigriverrace.com/One_fly_Turiec_%202021 3.7.2021 05:00 - 19:00 Turiec od hate pre teplárni po železničný most vo Vrútkach