Sekcia športovej činnosti, práce s deťmi a mládežou

vedúcie sekcie   Juraj Kubáň 0908 494 304
člen sekcie za ObO 1 Martin  Mgr. Daniel Hrk 0903 862 278
člen sekcie za ObO 2 Vrútky   Justín Bakoš 0907 208 491
člen sekcie za ObO 3 Príbovce   Rudolf Martiniak st.  0905 491 132
člen sekcie za ObO 4 Turany  Ing. Martin Schestag  0949 552 856
člen sekcie za ObO 5 Sučany   Martin Kočalka  0911 264 028
    František Závodský  0911 228 842

 

Propozície:

Propozície pretekov v LRU pre deti organizované v rybárskych krúžkoch MsO Martin

Propozície tímových rybárskych pretekov v LRU Bôr 2024 (ALL FOR FISH)

Propozície LIPOVEC CARP CLASSIC 26. -31.08.2023

Správy: 

Správa športovej komisie za rok 2023

 Správa športovej komisie za rok 2022

 Správa športovej komisie za rok 2021