Úlovky

ROK 2023

Úlovky členov v revíroch organizácie 607, MsO Martin v roku 2023

Úlovky cudzích členov v revíroch organizácie 607, MsO Martin v roku 2023

ROK 2022

Úlovky členov organizácie (607) Martin na všetkých revíroch v roku 2022

Úlovky cudzích organizácií v revíroch organizácie (607) Martin v roku 2022

Všetky úlovky v revíroch organizácie (607) Martin v roku 2022

ROK 2021

Úlovky členov organizácie (607) Martin na všetkých revíroch v roku 2021

Úlovky cudzích organizácií v revíroch organizácie (607) Martin v roku 2021

Všetky úlovky v revíroch organizácie (607) Martin v roku 2021

ROK 2020

Úlovky členov organizácie (607) Martin na všetkých revíroch v roku 2020

Úlovky cudzích organizácií v revíroch organizácie (607) Martin v roku 2020

Všetky úlovky v revíroch organizácie (607) Martin v roku 2020

ROK 2019

Úlovky členov organizácie (607) Martin na všetkých revíroch v roku 2019

Úlovky cudzích organizácií v revíroch organizácie (607) Martin v roku 2019

Všetky úlovky v revíroch organizácie (607) Martin v roku 2019

ROK 2018

Úlovky vlastných členov v revíroch za rok 2018

Úlovky cudzích členov v revíroch organizácie 2018

 

 ROK 2017

Úlovky cudzích rybárov za rok 2017 na všetkých revíroch ZO SRZ (MsO SRZ MT 607 str. 65)

Všetky úlovky za rok 2017 podľa ZO SRZ (MsO SRZ MT 607 str. 102)

 ROK 2016

Úlovky členov organizácie (607) Martin na všetkých revíroch v roku 2016 

Úlovky cudzích členov v revíroch organizácie 2016

 ROK 2015

Úlovky členov organizácie (607) Martin na všetkých revíroch v roku 2015

Úlovky cudzích členov v revíroch organizácie 2015

 ROK 2012 - 2014

Úlovky členov organizácie (607) Martin na všetkých revíroch v roku 2014
Úlovky členov organizácie (607) Martin na všetkých revíroch v roku 2013
Úlovky cudzích členov v revíroch organizácie 2013
Úlovky členov organizácie (607) Martin na všetkých revíroch v roku 2012