Školenie nových členov - 2023

 

Prihlášku za člena SRZ podávať do 31. marca 2023

na email:  

Termín školenia: 22.04.2023

Záverečná skúška – test 22.04.2023

 Poplatky sú v Obežníku - Tu na stiahnutie

Prihláška - Tu na stiahnutie

Samostatné štúdium -  Naučte sa do 22.04.2023

Vedomostné testy z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie. 

Variant A

Variant B

Variant C

Atlas rýb: Naučte sa do 22.04.2023

Atlas rýb | O rybárstve | PreLovca.sk

Legislatíva: Naučte sa do 22.04.2023

                   Stanovy SRZ   - nové

                Zákon o rybárstve

                Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve