Školenie nových členov - 2023

Vážení uchádzači o členstvo Slovenskom rybárskom zväze – mestská organizácia Martin, vzhľadom na zvýšený počet uchádzačov o členstvo, školenie bude vykonané v dvoch skupinách nasledovne:  

Skupina I.                    22. 04. 2023    záverečná skúška 22. 04. 2023

Začiatok školenie        09:00 hod

Ukončenie školenie    14:00 hod

Miesto školenia:         Rybársky dom, Ul. HRDINOV SNP 1739/42, 036 01 MARTIN - Stráne

Zoznam účastníkov – Tu

Poplatok: 100 € poukázať na účet IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797 do 20.04.2023

V správe pre príjemcu uvádzať: školenie

Skupina II.                   23.04.2023     záverečná skúška 23. 04. 2023

Zoznam účastníkov – Tu

Poplatok: 100 € poukázať na účet IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797 do 20.04.2023

V správe pre príjemcu uvádzať: školenie

Začiatok školenie        09:00 hod

Ukončenie školenie    14:00 hod

Miesto školenia:         Rybársky dom, Ul. HRDINOV SNP 1739/42, 036 01 MARTIN - Stráne

 

Poplatky sú v Obežníku - Tu na stiahnutie

Prihláška - Tu na stiahnutie  

Samostatné štúdium -  Naučte sa do 22.04.2023

Vedomostné testy z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie. 

Variant A

Variant B

Variant C

Atlas rýb: Naučte sa do 22.04.2023

Atlas rýb | O rybárstve | PreLovca.sk

Legislatíva: Naučte sa do 22.04.2023

                 Stanovy SRZ   - nové

                Zákon o rybárstve

                Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve