Rybársk stráž

Vedúci RS  Titul.  Meno  Priezvisko  Kotakt
za ObO 1 Martin   Martin Ursacher 0915 874 939
za ObO 2 Vrútky   Fipip Kralovič 0918 344 683
za ObO 3 Príbovce   Viliam Fekeč  0911 661 442
za ObO 4 Turany   Pavel Pohanka  0905 233956
za ObO 5 Sučany   Zdeno Mertl  0903 531 014

 

Výmena preukazu a odznaku člena rybárskej stráže - usmernenie

VZOR - Žiadosť o výmenu preukazu a odznaku člena rybárskej stráže

VZOR - Žiadosť o odvolanie člena rybárskej stráže

Hláenie člena RS rok 2023

Členovia rybárskej stráže OZ SRZ Martin

p.č. titul meno priezvisko odznak číslo ObO
1   Milan Habdák   1 Martin
2   Marián Kuríško   1 Martin
3   Martin Ursacher   1 Martin
4   Ivan Kmeťko   1 Martin
5   Ivan Grusman   1 Martin
6   Ján Blahušiak MT-0001 1 Martin
7   Ladislav Káger   1 Martin
8   Dušan Guráň   2 Vrútky
9   Rastislav Gabura   2 Vrútky
10   Milan Balaško   2 Vrútky
11   Justin Bakoš   2 Vrútky
12 Ing. Branislav Mičko 3533 2 Vrútky
13   Ľubomír Zelenák 3537 2 Vrútky
14   Daniel Blahušiak   2 Vrútky
15   Filip Kralovič MT-0004 2 Vrútky
16   Tibor Šonkol   2 Vrútky
17   Viliam Fekeč   3 Príbovce
18   Rudolf Martiniak st.   3 Príbovce
19   Rudolf Martiniak ml.   3 Príbovce
20   Pavol Barka   3 Príbovce
21   Ján Lukáč   3 Príbovce
22   Ivan Ďanovský MT-0003 3 Príbovce
23   Pavel Pohanka   4 Turany
24   Peter Mikušiak   4 Turany
25   Vladimír Vaňko  MT-0002 4 Turany
26 Ing. Jaroslav Hlavatý   4 Turany
27   Róbert Hlebec   4 Turany
28   Peter Hnilica MT-0005 4 Turany
29   Zdeno Mertl   5 Sučany
30   Miroslav Krupa   5 Sučany