Sekcia rybárskej stráže

vedúci sekcie        
člen sekcia za ObO 1 Martin   Martin Ursacher 0915 874 939
člen sekcia za ObO 2 Vrútky   Drahomír Mistrík  0908 926550
člen sekcia za ObO 3 Príbovce   Viliam Fekeč  0911 661 442
člen sekcia za ObO 4 Turany   Pavel Pohanka  0905 233956
člen sekcia za ObO 5 Sučany   Zdeno Mertl  0903 531 014

 

Členovia rybárskej stráže OZ SRZ Martin

p.č. titul meno priezvisko odznak číslo ObO
1   Milan Habdák 3500 1 Martin
2   Marián Kuríško 3520 1 Martin
3   Martin Ursacher 3547 1 Martin
4 Ing. Pavel Korčok 3557 1 Martin
5   Ivan Kmeťko 3501 1 Martin
6   Ivan Grusman 3505 1 Martin
7   Ján Blahušiak MT-0001 1 Martin
8   Dušan Guráň 3491 2 Vrútky
9   Ladislav Káger 3496 2 Vrútky
10   Rastislav Gabura 3498 2 Vrútky
11   Milan Balaško 3499 2 Vrútky
12   Július  Blažek 3506 2 Vrútky
13   Justin Bakoš 3509 2 Vrútky
14   Tibor Šonkol 3523 2 Vrútky
15   Drahomír Mistrík 3504 2 Vrútky
16 Ing. Branislav Mičko 3533 2 Vrútky
17   Ľubomír Zelenák 3537 2 Vrútky
18   Ladislav Čička 3560 2 Vrútky
19   Daniel Blahušiak 3556 2 Vrútky
20   Filip Kralovič MT-0002 2 Vrútky
21   Stanislav Chomistek 3550 2 Vrútky
22   Viliam Fekeč 3503 3 Príbovce
23   Rudolf Martiniak st. 3517 3 Príbovce
24   Rudolf Martiniak ml. 3518 3 Príbovce
25   Peter Špalek 3524 3 Príbovce
26   Pavol Bárka 3526 3 Príbovce
27   Ján Lukáč 3553 3 Príbovce
28   Ivan Ďanovský MT-0003 3 Príbovce
29   Ľubomír Janota 3494 4 Turany
30   Pavel Pohanka 3534 4 Turany
31   Peter Mikušiak 3546 4 Turany
32   Vladimír Vaňko 3540 4 Turany
33 Ing. Jaroslav Hlavatý 3529 4 Turany
34   Róbert Hlebec 3552 4 Turany
35   Peter Hnilica MT-0005 4 Turany
36   Dušan Kúdry 3507 5 Sučany
37   Zdeno Mertl 3516 5 Sučany
38   Miroslav Krupa 3555 5 Sučany