Aktuality 

Oznámenie o vysadení značkovaných rýb do Váhu č. 14 a 15.

V sobotu 15. júna 2024 bolo do revírov Váh č.14 (3-4630-2-1; kaprový revír) a Váh č.15 (3-4640-6-1; lipňový revír) členmi SRZ MsO Žilina vysadených 700 ks lipňa tymiánového 2 ročného a 400 ks pstruha potočného 1,5 ročného. Ryby sú farebne označené na spodnej časti hlavy a boli vysadené do dolného úseku  Váhu č.14 (modrá značka), do horného úseku Váhu č.14 a dolného úseku Váhu č.15  (ružová značka). Žiadame rybárov, ktorí ulovia označenú rybu, aby oznámili druh ryby, farbu značky, dátum a lokalitu ulovenia hospodárovi našej mestskej organizácie Jurajovi Tabákovi ( mobil : 0948 666065 , e-mail:  ) 

Ďakujeme za spoluprácu pri monitoringu lipňa tymiánového a pstruha potočného v tomto úseku Váhu.

Výbor SRZ MsO Žilina

Propozície pretekov v LRU pre deti organizované v rybárskych krúžkoch MsO Martin

Propozície LIPOVEC CARP CLASSIC 26. -31.08.2024

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 26. 08. 2024 od 08:00 hod., do 31. 08. 2024 12:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru 3-4150-1-4 ,,LIPOVEC 2 CHAP“.

 Metodické pokyny k členským schôdzam 2024

On-line objednávka (srzmt.sk)

Školenie nových členov (srzmt.sk)

Obežník o platení členských príspevkov a vybraných druhov povolení na rybolov v roku 2024 Obežník - Tu na stiahnutie

Miestny rybársky poriadok pre rybárske revíry MsO SRZ Martin platný od 01. 01. 2024 – do 31. 12. 2024

Termínový kalendár konania členských schôdzí obvodných organizácií 

ObO Dátum  Čas  Miesto  Delegáti z výboru MsO 
ObO-1 Martin  10.02.2024 9:00 DK Martin - Záturčie  členovia predsedníctva 
ObO-2 Vrútky  24.02.2024 9:00 Katolícky dom Vrútky   členovia predsedníctva 
ObO-3 Príbovce  09.03.2024 9:00 KD Príbovce   členovia predsedníctva 
ObO-4 Turany  16.03.2024 9:00 Kultúrne stredisko Turany   členovia predsedníctva 
ObO-5 Sučany  23.03.2023 9:00 Stará Tehelňa   členovia predsedníctva 
Mestská konferencia MsO SRZ Martin 06.04.2024 9:00 DK Martin - Záturčie  delegáti ObO 1 - 5 a pozvaní hostia