Povolenie na rybolov 2022  - predaj od 15.12.2021

Platby bankovým (bezhotovostným) prevodom môžete realizovať od 15.12.2021!!!!

Zúčtovanie platieb bude vykonávané 2 x v mesiaci, k 15-temu a ku koncu mesiaca. Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania na určenom mieste.

Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, KM a pod.) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.

Povolenie na rybolov si môžete prevziať v predajniach rybárskych potrieb uvedených v tabuľke 1. Kliknite na „zúčtované platby“ a otvorte zoznam. Pri Vašom priezvisku je poradové číslo, ktoré nahlásite v predajni a bude Vám vydané povolenie

                                                                                                                                                          Tabuľka 1

Predajňa rybárskych potrieb

Marián KAŠUBA

Vrútky

Predajňa rybárskych potrieb

Lovíme.sk smer Sučany

p. RUSNÁK

Predajňa rybárskych potrieb

KEVIN Ján KEVICKÝ

Martin

Zoznam platiteľov

Zoznam platiteľov Zoznam platiteľov

Platby zaúčtované od 07. -24.12.2021  

 Platby zaúčtované v hotovosti od 07. -27.12.2021

 Platby zaúčtované v hotovosti od 07. -27.12.2021

Platby zaúčtované od 25. do 27.12.2021   Platby zaúčtované od 01. -04.01.2022 Patby zaúčtované v hotovosti od 01. -05.01.2022
Platby zaúčtované od 29. - 31.12.2021 Platby zúčtované od 05. -09. 01. 2022  Platby zaúčtované v hotovosti od 06. -19. 01. 2022
Platby zaúštované v hotovosti od 03. -07.01.2022  Platby platené v hotovosti na predajni do 05.01.2022  Platby pripísané na účet od 16. -21.01.2022
 platby pripísané na účet 01. - 06.02.2022  Platby pripísané na účet od 10. -15. 01. 2022 Platby pripísané na účet od 22. -31.01.2022
Platby zaúčtované od 07. -13.02.2022  Platby platené v predajni od 05. -16.01.2022 Platby platené v hotovosti 01. -6.2.2022
Platby zaúčtované 14. -19.02.2022 Platby platené na predajni od 16. - 21.01.2022 Platby zaúčtované hotovosť 07. -13.02.2022
 Platby zaúčtované hotovosť 24.02.2022  Platby platené v hotovosti k 04.02.2022  Platby zaúčtované hotovosť od 14. -25.02.2022
  Platby zaúčtované 07. -13.02.2022  Platby zaúčtované 01. -08.03.2022
  Platby zaúčtované 14. -19.02.2022  Platby zaúčtované 09. 16.03.2022
  Platby zaúčtované hotovosť 24. 02. 2022  Platby zaúčtované v hotovosti od 01 -11.03.2022
  Platby zaúčtované od 19. -28.02.2022  Platby zaúčtované od 17. -29.3.2022
  Platby zaúčtované od 23. -28.02.2022  Platby zaúčtované 30. -31.3.2022
  Platby zaúčtované od 12. -16. 03. 2022  Platby zaúčtované do 01. - 28.04.2022
  Platby zaúčtované 22. -23.03.2022  Platby zaúčtované od 23. -31.05.2022
  Platby zaúčtované od 24. do 31.03.2022  
  Platby zaúčtované od 15. -28.04.2022  
  Platby zaúčtované od 01. -22. 05. 2022  

 

Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov 

IBAN: 
SK 95 0900 0000 0000 61324797

 

V hotovosti v rybárskych predajniach v Martine, vo Vrútkach, v Sučanoch - priemyselná zóna

Bankovým prevodom na účet

Priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľní

Prostredníctvom Slovenskej pošty na účet 

 

Prosím Vás, neodosielajte doklad o zaplatení vygenerované systémom napr. alebo z inej banky. Prosím posielajte kontaktný email s rozpisom, a budete spätne vyrozumení.

Taktiež zasielajte na rozpis platieb realizovaných Slovenskou poštou, oznámenie o platiteľovi (platiteľoch) prichádza od Slovenskej pošty s veľkým oneskorením.