O revíroch

Miestny rybársky poriadok pre rybárske revíry MsO SRZ Martin platný od 01. 01. 2024 – do 31. 12. 2024

Miestny rybársky poriadok pre rybárske revíry MsO SRZ Martin platný od 01. 01. 2023 – do 31. 12. 2023

Plavba na VN Krpeľany - stanovisko - infromácie o plavbe na VN Krpeľany

Kaprové revíry

číslo revíru názov charakter účel
3-0660-2-1 Derivačný kanál Váhu (Martin) (H) kaprová s výskytom hlavátky lovný revír
3-1980-1-1 VN Široká (Martin) kaprová lovný revír
3-2590-1-1 OR Biele Brehy (Martin) kaprová lovný revír
3-2690-1-1 OR Ratkovo (Martin) kaprová lovný revír
3-3390-1-1 Rybník Ďanová (Martin) kaprová lovný revír
3-4070-1-1 Štrkovisko Bôr (Martin) kaprová lovný revír
3-4090-1-4 Štrkovisko Chrenkova pláň (Martin) kaprová CHAP
3-4150-1-1 Štrkovisko Lipovec 1 (Martin). Vodná plocha väčšieho štrkoviska 12,5 ha. kaprová lovný revír
3-4151-1-4 Štrkovisko Lipovec 2 (Martin). Vodná plocha menšieho štrkoviska 9,5 ha. Kaprová CHAP
3-4220-1-1 Štrkovisko Sučany (Martin)  kaprová lovný revír
3-4240-1-1 Štrkovisko Turiansky most 10 ha (Martin) kaprová lovný revír
3-5970-1-1 Štrkovisko za Ráztokou (Martin) kaprová lovný revír
3-4670-2-1 Váh č.17 a (Martin) (H) kaprová s výskytom hlavátky lovný revír
3-4671-2-4

Váh č.17 b (Martin) (H)

kaprová s výskytom hlavátky CHAP

 Lososovo-pstruhové revíry

číslo revíru názov charakter účel
3-0130-4-1 Biely potok (Martin) (Martin) lososovo-pstruhová lovný revír
3-0190-4-1 Blatnický potok (Martin) lososovo-pstruhová lovný revír
3-0410-4-2 Bystrička (Martin) (Martin) lososovo-pstruhová chovný revír
3-1510-4-1 Kantorský potok (Martin) lososovo-pstruhová lovný revír
3-2410-4-1 Necpalský potok (Martin) lososovo-pstruhová lovný revír
3-2860-4-1 Pivovarský potok (Martin) lososovo-pstruhová lovný revír
3-3720-4-1 Sklabinský potok (Martin) lososovo-pstruhová lovný revír
3-3930-4-1 Studenec (Martin) (Martin) lososovo-pstruhová lovný revír
3-4270-4-1 Šútovský potok č. 1 (Martin) lososovo-pstruhová lovný revír
3-4770-4-1 Valčiansky potok (Martin)  lososovo-pstruhová lovný revír
3-6030-4-1 Vríca (Martin)  lososovo-pstruhová lovný revír
3-6120-4-1 Zázrivá (Martin) lososovo-pstruhová lovný revír
3-0990-4-2 Hoskora (Martin) lososovo-pstruhová chovný revír
3-3790-4-2 Sloviansky (Martin) lososovo-pstruhová chovný revír
3-4440-4-2 Turiec č. 1 (Martin) - prítoky (Martin)  lososovo-pstruhová chovný revír
3-4660-4-2 Váh č.16 a 17 - prítoky (Martin) lososovo-pstruhová chovný revír
3-4810-4-2 Vedžer (Martin) lososovo-pstruhová chovný revír
3-6110-4-2 Zápotočie (Martin) lososovo-pstruhová chovný revír

Lososovo-lipňové revíry

číslo revíru názov charakter účel
3-4430-6-4 Turiec č. 1a (Martin) lososovo-lipňová s výskytom hlavátky revír CHAP
3-4431-6-1 Turiec č. 1b (Martin) lososovo-lipňová s výskytom hlavátky lovný revír
3-4432-6-2 Turiec č. 1c (Martin) lososovo-lipňová s výskytom hlavátky chovný
3-4650-6-1 Váh č.16 (Martin) lososovo-lipňová s výskytom hlavátky lovný revír