Rybárska stráž

NOVÉ - Hlásenie člena RS_oprava - Hlásenie člena RS_oprava

NOVÉ - Plán kontrolnej činnosti členov RS a kritéria hodnotenie členov RS v roku 2021

Nový zákon

Vykonávacia vyhláška k novému zákonu

Rybárska stráž a ochrana životného prostredia

Smenice pre rybársku stráž

Oznam:

  • Žiadame členov rybárskej stráže uvedených v zozname, aby na emali: zaslali svoje číslo telefónu a emailovú adresu. Vaše kontakty nebudú zverejnené na stránke, ale budú slúžiť výlučne pre rýchlejší komunikáciu.
                               Členovia rybárskej stráže
P. č. Titul Meno Priezvisko Číslo odznaku
 1. Dušan GURÁŇ 3491
 2. Ľubomír JANOTA 3494
 3.      
 4. Ladislav KÁGER 3496
 5. Rastislav GABURA 3498
 6. Milan BALAŠKO 3499
 7. Milan HABDÁK 3500
 8. Viliam FEKEČ 3503
 9. Július BLAŽEK 3506
 10. Dušan KÚDRY 3507
 11. Justín BAKOŠ 3509
 12. Zdeno MERTL 3516
 13. Rudolf MARTINIAK st. 3517
 14. Rudolf MARTINIAK ml. 3518
 15. Marián KURÍŠKO 3520
 16.  Stanislav CHOMISTEK 3550
 17. Tibor ŠONKOL 3523
 18. Peter ŠPALEK 3524
 19. Pavol BARKA 5226
 20. Drahomír MISTRÍK 3504
 21. Ing. Branislav MIČKO 3533
 22. Pavel POHANKA 3534
 23. Ľubomír ZELENÁK 3537
 24. Peter MIKUŠIAK 3546
 25. Vladimír VAŇKO 3540
 26. Martin URSACHER 3547
 27. Ing. Pavel KORČOK 3557
 28. Ladislav ČICKA 3560
 29. Ivan KMEŤKO 3501
 30. Ivan GRUSMAN 3505
 31. Ing. Jaroslav HLAVATÝ 3529
 32. Miroslav KRUPA 3555
 33. Róbert HLEBEC 3552
 34. Daniel BLAHUŠIAK 3556
 35. Ján LUKÁČ 3553
 36. Ján BLAHUŠIAK MT-0001