Rybársk stráž

Vedúci sekcie rybárskej stráže MsO SRZ Martin: Martin URSACHER

Vedúci RS ObO   Titul.  Meno  Priezvisko  Kotakt
za ObO 1 Martin   Martin Ursacher 0915 874 939
za ObO 2 Vrútky   Tibor Šonkol 0905 285 322
za ObO 3 Príbovce   Viliam Fekeč  0911 661 442
za ObO 4 Turany   Pavel Pohanka  0905 233956
za ObO 5 Sučany   Zdeno Mertl  0903 531 014

 

Výmena preukazu a odznaku člena rybárskej stráže - usmernenie

VZOR - Žiadosť o výmenu preukazu a odznaku člena rybárskej stráže

VZOR - Žiadosť o odvolanie člena rybárskej stráže

Hlásenie člena RS rok 2024

Členovia rybárskej stráže OZ SRZ Martin

p.č. titul meno priezvisko odznak číslo ObO
1   Milan Habdák MT-0023 1 Martin
2   Martin Ursacher MT-0012 1 Martin
3   Ivan Kmeťko MT-0022 1 Martin
4   Ján Blahušiak MT-0001 1 Martin
5   Ladislav Káger MT-0021 1 Martin
6   Dušan Guráň MT-0007 2 Vrútky
7   Rastislav Gabura MT-0020 2 Vrútky
8   Milan Balaško MT-0017 2 Vrútky
9   Justin Bakoš MT-0016 2 Vrútky
10   Ľubomír Zelenák MT-0026 2 Vrútky
11   Daniel Blahušiak MT-0024 2 Vrútky
12   Filip Kralovič MT-0004 2 Vrútky
13   Tibor Šonkol MT-0025 2 Vrútky
14   Viliam Fekeč MT-0008 3 Príbovce
15   Rudolf Martiniak ml.  3518 3 Príbovce
16   Pavol Barka MT-0010 3 Príbovce
17   Ján Lukáč MT-0009 3 Príbovce
18   Ivan Ďanovský MT-0003 3 Príbovce
19   Pavel Pohanka MT-0011 4 Turany
20   Peter Mikušiak MT-0018 4 Turany
21   Vladimír Vaňko MT-0002 4 Turany
22 Ing. Jaroslav Hlavatý MT-0006 4 Turany
23   Róbert Hlebec MT-0014 4 Turany
24   Peter Hnilica MT-0005 4 Turany
25   Ľubomír Janota MT-0019 4 Turany
26   Zdeno Mertl MT-0015 5 Sučany
27   Miroslav Krupa MT-0013 5 Sučany