Cenník násadových rýb v roku 2021  pre iných odberateľov ako MsO SRZ Martin

Druh rýb / kategória

Popis

Merná jednotka

Cena EUR

 

Pstruh potočný

Pp1

násada 3 – 5 cm

1 cm dĺžky

0,010

Pp1

násada 6 – 12 cm

1 cm dĺžky

0,011

Hlavátka podunajská

Hl1

násada 8-10 cm

1 cm dĺžky

0,029

Hl3 36 mesiacov 40 cm 17,50  za kg
Hl2 24 mesiacov 21 cm 17,00 za kg

Sivoň potočný

Sivoň potočný

násada 16 cm

1 ks

0,50 za 1 ks

       
       

Kontaktné informácie:

      

Rudolf Martiniak       hospodár            0908 936 113                                   

 

Objednávky zasielajte na:

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin

Stráne 53, P.O.BOX: 167

036 01 Martin

IČO: 36143545

DIČ: 2021577261

Nie sme platcami DPH.

email:

www.srzmt.sk

Tel.: 043/4238049