Cenník násadových rýb v roku 2023  pre iných odberateľov ako MsO SRZ Martin

Druh rýb / kategória

Popis

Merná jednotka

Cena EUR

Pstruh potočný

Pp1

násada 3 – 5 cm

1 cm dĺžky

0,013

Pp1

násada 6 – 12 cm

1 cm dĺžky

0,014

Pp1 násada nad 12 cm 1 cm dĺžky 0,026

Hlavátka podunajská

Hl1

násada 5-10 cm

1 cm dĺžky

0,034

Hl1 násada 10 - 16 cm 1 cm dĺžky 0,036
Hl2 24 mesiacov 21 cm 19,90 za kg

Kontaktné informácie:

Rudolf Martiniak       hospodár            0908 936 113                                   

Objednávky zasielajte na:

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin

Ul. Hrdinov SNP 1739/42

036 01 Martin

IČO: 36143545

DIČ: 2021577261

Nie sme platcami DPH.

email:

www.srzmt.sk