Výbor 

predseda

Ing.

Horislav

Haratík

0908230590

podpredseda

Ing.

Ján

Gulas

0907726889

tajomník

 Ing.

Pavel Korčok

0905789158

hospodár

Rudolf

Martiniak

0908936113

ekonóm

Ing.

Jozef

Špánik

0903807139

ved. sekcie RS- povrený ridením členov RS od 01.04.2021

 Ivan Kmeťko 0940224008

ved. sekcie pre športovú činnsoť

Mgr. Daniel

Hrk

0903862278

sekcie brig. činnosti - člen výboru

 

Marek Pokrievka 0917576814

člen výboru -sekcia pre športovú činnosť

Miroslav

Kšenžigh

0905644649

ved. hospodárskych stredísk

Rudolf

Martiniak ml.

0908936113

predseda ObO 1

Milan

Lenárth

0908099834

predseda ObO 2

Marián

Kuríško

0905543694

predseda ObO 3

Ing.

Ján

Gulas

0907726889

predseda ObO 4

Ing.

Horislav

Haratík

0908230590

predseda ObO 5

Peter

Lauček

0907427303

predseda ObO 6

Pavol

Brxsa

0904562905

predseda ObO 7

Peter

VALKO

0903268634

predseda ObO 8 - ved. družstva LRU-mucha

Tibor

Šonkol

0905285322

predseda ObO 9

Pavol

Barka

0908438734

predseda ObO 10

sekcie brig. činnosti - člen výboru   Róbert Petruš 0910337541