Predaj miestnych povolení na rybolov (do ich vypredania) v mesiacoch Jún – August je zabezpečený na t.č. 0905 789 158. Na telefóne číslo NEVOLAJTE!!!!  ale   odošlite SMS a budete spätne kontaktovaní.  

Bankovým prevodom v termíne od 1.1.2020 do 31.3.2020 na účet, číslo účtu.: IBAN:

SK 95 0900 0000 0000 61324797. Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, P, KM) a rozpis platby zašlite na e-mail: .

Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.

Zúčtovanie platieb je vykonávané vždy k 15-temu a ku koncu mesiaca.

Po tomto termíne si prevezmete doklady v predajni rybárskych potrieb KEVIN, Štúrovo námestie 112, Martin v otváracích hodinách.

 

Povolenia na rybolov si môžete prevziať v predajni Rybárskych potrieb KEVIN v Martine, ul. Štúrovo námestie 112. v dobe:

                                               Pondelok – Piatok       09:00 – 17:00 h

                                               Sobota                        09:00 – 12:00 h          

Ďalej Vám dávame do pozornosti, že zúčtovanie platieb je vykonávané vždy 2 x v mesiaci k 15-temu a ku koncu mesiaca. Povolenie si môžete prevziať až po uplynutí tejto doby najskôr však o päť dní. 

 

Predaj miestnych povolení na rybolov (do ich vypredania) v mesiacoch Jún – August je zabezpečený na t.č. 0905 789 158. Na telefóne číslo NEVOLAJTE!!!!  ale   odošlite SMS a budete spätne kontaktovaní.