Zarybňovanie

Oznam – zarybnenie kaprom rybničným K3 dňa 09. 11. 2019

Štrkovisko Lipovec        1 300 kg „platí všeobecný zákaz lovu rýb v rozsahu 28 dni t. z. 25. 10. - 21. 11. 2019

Široká                           150 kg

Biele Brehy                  1 600 kg

Štrkovisko Sučany        1 100 kg „platí všeobecný zákaz lovu rýb v rozsahu 28 dni t. z. 25. 10. - 21. 11. 2019

Pri Turianskom moste       900 kg

Bôr                               700 kg

Ratkovo                         150 kg

Chrenková pláň                 50 kg

Za Ráztokou                     50 kg

Ďanová                        1 000 kg

Zarybnenie v čase od 12:00h do 16:00h

 

ROK 2019

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Pstruhové 

 Oznam – zarybnenie kaprom rybničným K3 a K2 dňa 25. 10. 2019

Kapor K3

Štrkovisko Lipovec     1300 kg „všeobecný zákaz lovu rýb“

Štrkovisko Sučany     1300 kg „všeobecný zákaz lovu rýb“

Všeobecný zákaz lovu rýb: 25. 10.  - 21. 11. 2019.

V súlade so Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z., jeho vykonávacej vyhlášky podľa §18 ods. 9 u r č u j e OZ SRZ Martin „všeobecný zákaz lovu rýb“ v rozsahu 28 dni t. z. 25. 10. - 21. 11. 2019 na revíroch organizácie: Štrkovisko Lipovec a Štrkovisko Sušany.

Kapor K2

Štrkovisko Lipovec      600 kg

Štrkovisko Sučany      500 kg

Pri Turianskom moste  500 kg

Štrkovisko Bôr            300 kg    

 Oznam – zarybnenie pstruhom dúhovým 27. 08. 2019 v čase 08:00 – 12:00 hod.

Revír Číslo Plán 2019 ZAR 27. 08. 2019
Biely potok (Martin) 3-0130-4-1 50 0
Blatnický potok 3-0190-4-1 150 75
Kantorský potok 3-1510-4-1 50 0
Necpalský potok 3-2410-4-1 100 50
Sklabinský potok - Turiec 3-4430-6-1 50 50
Studenec (Martin) 3-3930-4-1 150 75
Valčianský potok 3-4770-4-1 100 50
Vríca 3-6030-4-1 100 50
SPOLU (kg) 750 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zarybnenie pstruhom dúhovým

Oznamujeme Vám, že 10. 07. 2019 v čase 08:00 h – 12:00 h bude zarybnenie pstruhom dúhovým v celkovom množstve 500 kg rieka Turiec 3-4430-6-1

Zarybnenie úhorom

Oznamujeme Vám, že 01. 07. 2019 v čase 08:00 h – 11:00 h bude zarybnenie úhorom v celkovom Množstve 8 kg.

  • -                    Rybník Ďanová,
  • -                    Štrkovisko Lipovec – veľké jazero
  • -                    Široká
  • -                    Biele Brehy – Ontário
  • -                    Štrkovisko Sučany
  • -                    Štrkovisko pri Turianskom moste
  • -                     Štrkovisko Bôr

Všeobecný zákaz lovu rýb: 05. - 08. 06. 2019.

V súlade so Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z., jeho vykonávacej vyhlášky podľa §18 ods. 9 u r č u j e OZ SRZ Martin „všeobecný zákaz lovu rýb“ v rozsahu 4 dni t. z. 05. - 07. 06. 2019 na revíroch organizácie:

Studenec                    3-3930-4-1       zarybnenie pstruhom dúhovým 100 kg 05. 06. 2019

Zákaz lovu v dobe konania rybárskych pretekov 08. 06. 2019 v čase 04:00 – 13:00h.

Zarybňovanie revírov 03. – 07. 06. 2019

Rybársky revír číslo Pp 4 cm Li 14 cm
Biely potok (Martin) 3-0130-4-1 5 000
Blatnický potok 3-0190-4-1 10 000 5 000
Kantorský potok 3-1510-4-1 3 000
Necpalský potok 3-2410-4-1 10 000 3 000
Pivovarský potok 3-2860-4-1 1 000
Sklabinský potok 3-3720-4-1 3 000
Studenec (Martin) 3-3930-4-1 7 000 3 000
Šútovský potok č.1 3-4270-4-1 3 000
Valčiansky potok 3-4770-4-1 4 000 3 000
Vríca 3-6030-4-1 5 000 3 000
SPOLU (ks) 51 000 17 000

 Štrkovisko Bôr                     3-4070-1-1       zarybnenie kaprom 100 kg 06. 05. 2019

Štrkovisko Lipovec 1             3-4150-1-1       zarybnenie kaprom 100 kg 06. 05. 2019

Štrkovisko Sučany                3-4220-1-1       zarybnenie kaprom 100 kg 06. 05. 2019

Štrkovisko Turiansky most      3-4240-1-1     zarybnenie kaprom 100 kg 06. 05. 2019

Zarybnenie kaprom 06. 05. 2019

Ďanová                                   3-2930-1-1     zarybnenie kaprom 100 kg

Široká                                     3-1890-1-1     zarybnenie kaprom 100 kg

Oznam – zarybnenie pstruhom dúhovým 25. 04. 2019 v čase 08:00 – 12:00 hod.

Revír Číslo Plán 2019 ZAR 25. 04. 2019
Biely potok (Martin) 3-0130-4-1 50 50
Blatnický potok 3-0190-4-1 150 75
Kantorský potok 3-1510-4-1 50 50
Necpalský potok 3-2410-4-1 100 50
Sklabinský potok 3-3720-4-1 50 0
Studenec (Martin) 3-3930-4-1 150 75
Valčianský potok 3-4770-4-1 100 50
Vríca 3-6030-4-1 100 50
SPOLU (kg) 750 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecný zákaz lovu rýb: 01. - 28. 04. 2019.

V súlade so Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z., jeho vykonávacej vyhlášky podľa §18 ods. 9 u r č u j e OZ SRZ Martin „všeobecný zákaz lovu rýb“ v rozsahu 28 dní t. z. 01. - 28. 04. 2019 na revíroch organizácie:

Štrkovisko Bôr                       3-4070-1-1

Štrkovisko Lipovec 1             3-4150-1-1

Štrkovisko Sučany                 3-4220-1-1

Štrkovisko Turiansky most    3-4240-1-1

ROK 2018

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2018

Prehľad celkového zarybnenia rok 2018_Tbuľka

Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2018 z fondu Rady SRZ

ROK 2017

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

ROK 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

ROK 2015

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

ROK 2014

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014 

ROK 2013

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Prehľad celkového zarybnenia 2013

Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013