Zarybňovanie

Oznamujeme Vám, že v termíne 20.11.2020 bude vykonané Zarybnenie šťukou

OR Biele Brehy                          50 kg

 

Rybník Ďanová                          20 kg

Štrkovisko Bôr                           30 kg

Štrkovisko Sučany                     30 kg

Štrkovisko Turiansky Most       30 kg

Oznamujeme Vám, že v termíne 08.11.2020 bude vykonané Zarybnenie kaprom rybničným z rezervy Rady SRZ:

ZÁKAZ LOVU VYSADENÝCH DRUHOV RÝB DOSAHUJÚCICH NAJMENŠIU LOVNÚ MIERU

Druh vysadených rýb

Kapor rybničný

Čas, keď nemožno loviť ryby

08.11. - 13.11.2020

Štrkovisko Lipovec 1          1 500 kg K3

Štrkovisko Sučany             1 500 kg K3

 

Oznamujeme Vám, že v termíne 14. -15.11.2020 bude vykonané Zarybnenie kaprom rybničným:

ZÁKAZ LOVU VYSADENÝCH DRUHOV RÝB DOSAHUJÚCICH NAJMENŠIU LOVNÚ MIERU

Druh vysadených rýb

Kapor rybničný

Čas, keď nemožno loviť ryby

14.11. – 11.12.2020 podľa tabuľky 1

Tabuľka 1

Revír

Číslo

Kapor rybničný

K2

K3

MJ/kg

MJ/kg

OR Biele Brehy 

3-2590-1-1

1 000

300

OR Ratkovo

3-2690-1-1

75

VN Široká

3-1980-1-1

75

Rybník Ďanová

3-3390-1-1

500

Štrkovisko Bôr

3-4070-1-1

300

350

Štrkovisko Lipovec 1            

3-4150-1-1

600

650

Štrkovisko Sučany              

3-4220-1-1

600

550

Štrkovisko Turiansky Most  

3-4240-1-1

500

500

SPOLU (kg/€)

3 000

3 000

CELKOM (€)

6 000

 

381

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 29. novembra2018,

ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018Z. z. o rybárstve a o doplnení

zákona č. 455/1991Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský

zákon) v znení neskorších predpisov

§ 18

Spôsoby lovu rýb

(9) Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť

všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich

najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní

 

ROK 2020

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Pstruhové

ROK 2019

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2019

Prehľad celkového zarybnenia rok 2019_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Pstruhové 

ROK 2018

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2018

Prehľad celkového zarybnenia rok 2018_Tbuľka

Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2018 z fondu Rady SRZ

ROK 2017

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

ROK 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

ROK 2015

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

ROK 2014

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014 

ROK 2013

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Prehľad celkového zarybnenia 2013

Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013