Všeobecný zákaz lovu rýb: 13. 09. 2019

V súlade so Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z., jeho vykonávacej vyhlášky podľa §18 ods. 9     u r č u j e   OZ SRZ Martin „všeobecný zákaz lovu rýb“ v rozsahu 1 dňa 13. 09. 2019 na revíroch organizácie:

Rybník Ďanová                     3-3390-4-1       zarybnenie pstruhom dúhovým 100 kg 13. 09. 2019

Zákaz lovu v dobe konania rybárskych pretekov 14. 09. 2019 v čase 00:00 – 14:00 hod.