Vážení členovia organizácie,

 

 zákaz vychádzania má vlyv na predaj povolení na rybolov a konanie členských schôdzí v roku 2021. Výdaj povolení a konanie členských schôdzí tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 1. januára 2021 porušením zákazu vychádzania.

Hotovostný výdaj povolení na RH Stráne

31.01.2021 je zrušený

Výdaj povolení je zabezpečený bezhotovostným spôsobom 

kliknite na časť Objednávka 

https://www.srzmt.sk/index.php/objednavka

 

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 31. januára 2021  po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

 

Povolenie môžete odovzdať:

- Vložení do schránka na RH Stráne

- Odovzdaním v predajniach rybárskych potrieb

- Odoslaní prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu MsO SRZ Martin, P.O.BOX:167, 03601 Martin

Členské schôdze obvodných organizácii v roku 2021

Organizácia Dátum Čas Miesto Organizácia Dátum Čas Miesto

ObO-1

Stred

20. 02. 2021 09:00 ZŠ Hurbanova ObO-6 Turany 27. 02. 2021 09:00 KC Turany

ObO-2

Sever - Košúty

13. 02. 2021 09:00 LF Martin (Aula) ObO-7 Priekopa 27. 02. 2021 09:00 KS Priekopa

ObO-3

Ľadoveň

zrušené*

05. 02. 2021

17:00

SOU

Jahodníky

ObO-8 Vrútky I. 27. 02. 2021 09:00

Katolícky dom

Vrútky

ObO-4

Podháj - Záturčie

zrušené*

06. 02. 2021

09:00 SOU Strojárske ObO-9 Príbovce 20. 02. 2021 09:00 KD Príbovce

ObO-5

Sučany

20. 02. 2021 09:00 Stará Tehelňa ObO-10 Vrútky II. 20. 02. 2021 09:00 V budove pošty Priekopa

 * náhradný termín bude spresnený