Vážení členovia MsO SRZ Martin,

              v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, výbor organizácie  

r u š í    

výdaje povolení (hotovostná platba) v mesiaci marec, apríl a máj 2020.

Zároveň:

v y z ý v a m e

členov aby platby realizovali prostredníctvom Slovenskej sporiteľni alebo Slovenskej pošty v prospech účtu organizácie:

IBAN:
SK 95 0900 0000 0000 61324797
.

Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958)

 

Platby sú priebežne zúčtované a pripravené v obálkach.

 

O spôsobe výdaja zúčtovaných platieb vás budeme informovať prostredníctvom www.srzmt.sk.

 

Prosíme Vás nenaliehajte na členov výboru aby Vám protekčne vybavili platbu,

 

ohrozujete tým nielen seba, ale aj ostatných.

 Tu na stiahnutie

Ďakujeme Vám za pochopenie!

 

                                                                                                    Výbor MsO SRZ Martin