Zarybňovanie

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014
Prehľad celkového zarybnenia 2013
Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014
Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013
Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Zarybnenie:

28.5.2018 Pstruhom potočným Pp1

31.5.2018 Lipňom tymianovým Li 1+

04.06.2018 Úhorom

Zarybnenie Turca Pd2 v dňoch 7. -8.6.2018 (Turiec 400 kg, Blatnica 100 kg)

Podľa plánu zarybnenia http://www.srzmt.sk/images/zarybnenie/Pr_2_plan_zaryb_2018_nvrh.pdf

 

Jarné zarybňovanie kaprom rybničným K3 – dňa 18.4.2018 v čase od 09:00 - 12:00 hod.

Biele brehy                       500 kg

Ďanová                            400 kg

Bôr                                  400 kg

Sučany                             800 kg

Turiansky most                 700 kg

Široká                              100 kg

Za Ráztokou                     100 kg

Lipovec – veľké jazero     1000 kg

Jarné zarybnenie pstruhom dúhovým v dňoch 13. – 14.4.2018 v čase od 09:00 – 16:00 hod.

Blatnický potok           75 kg

Valčianský potok         75 kg

Vríca                          75 kg

Biely potok                 50 kg

Studenec                  100 kg

Kantorský potok          50 kg

Sklabinský potok                       50 kg