Zarybňovanie

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014
Prehľad celkového zarybnenia 2013
Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014
Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013
Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

 

Dňa 27. 11. 2018 v čase cca od 17:00 hod bude vykonané zarybnenie zubáčom

Názov číslo kg
OR Biele Brehy 3-2590-1-1 80
Rybník Ďanová 3-3390-1-1 50
Štrkovisko Bôr 3-4070-1-1 50
Štrkovisko Lipovec-V 3-4150-1-1 90
Štrkovisko Sučany 3-4220-1-1 80
Štrkovisko Turiansky Most 3-4240-1-1 80

Jesenné zarybnenie Lieňom 12. 11. 2018

Oznamujeme Vám, že 12. 11. 2018 od 14:00 hod. bude zarybnenie Lieňom

 

Druh ryby Lieň
Rybárky revír L2
Názov číslo kg
OR Biele Brehy 3-2590-1-1 60
OR Ratkovo 3-2690-1-1 30
Široká 3-1980-1-1 30
Rybník Ďanová 3-3390-1-1 60
Štrkovisko Bôr 3-4070-1-1 50
Štrkovisko Chrenková pláň 3-4090-1-1 20
Štrkovisko Lipovec-V 3-4150-1-1 200
Štrkovisko Sučany 3-4220-1-1 90
Štrkovisko Turiansky Most 3-4240-1-1 50
VN Za Ráztokou 3-5970-1-1 20

 

 

 

 

 

 

 

Jesenné zarybnenie kaprom rybničným K3

Oznamujeme Vám, že 10. 11. 2018 v čase 13:00 – 17:00 hod. bude Jesenné zarybnenie kaprom rybničným K3.

Zákaz lovu vysadených druhov rýb (kapor rybničný K3) v termíne 10. – 23.11.2018.

Lov povolení dňom 24. 11. 2018

Názov Číslo K3
OR Biele Brehy 3-2590-1-1 300 kg
Rybník Ďanová 3-3390-1-1 300 kg
Štrkovisko Bôr 3-4070-1-1 300 kg
Štrkovisko Chrenková pláň 3-4090-1-1 50 kg
Štrkovisko Lipovec-V 3-4150-1-1 600 kg
Štrkovisko Sučany 3-4220-1-1 650 kg
Štrkovisko Turiansky Most 3-4240-1-1 400 kg

Oznam – dňa 12.10.2018 16. 10. 2018  v odpoludňajších hodinách bude vykonané jesenné zarybnenie kaprom rybničným K2 

Názov číslo K2
OR Biele Brehy 3-2590-1-1 850 kg
OR Ratkovo 3-2690-1-1 50 kg
Široká 3-1980-1-1 80 kg
Rybník Ďanová 3-3390-1-1 340 kg
Štrkovisko Bôr 3-4070-1-1 340 kg
Štrkovisko Lipovec-V 3-4150-1-1 400 kg

Zarybnenie:

28.5.2018 Pstruhom potočným Pp1

31.5.2018 Lipňom tymianovým Li 1+

04.06.2018 Úhorom

Zarybnenie Turca Pd2 v dňoch 07. - 08. 06. 2018 (Turiec 400 kg, Blatnica 100 kg)

Podľa plánu zarybnenia http://www.srzmt.sk/images/zarybnenie/Pr_2_plan_zaryb_2018_nvrh.pdf

Jarné zarybňovanie kaprom rybničným K3 – dňa 18. 04. 2018 v čase od 09:00 - 12:00 hod.

Biele brehy                       500 kg

Ďanová                             400 kg

Bôr                                    400 kg

Sučany                              800 kg

Turiansky most                 700 kg

Široká                               100 kg

Za Ráztokou                      100 kg

Lipovec – veľké jazero      1000 kg

Jarné zarybnenie pstruhom dúhovým v dňoch 13. – 14. 04.2018 v čase od 09:00 – 16:00 hod.

Blatnický potok           75 kg

Valčianský potok         75 kg

Vríca                            75 kg

Biely potok                  50 kg

Studenec                    100 kg

Kantorský potok          50 kg

Sklabinský potok         50 kg

 

Zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 dňa 15. 08. 2018 v čase od 09:00 – 16:00 hod.

Blatnický potok               100 kg
Valčianský potok              75 kg
Kantorský potok               50 kg
Turiec                             400 kg
Vríca                                75 kg
Váh č. 17                       200 kg
Necpalský potok              50 kg