Všeobecný zákaz lovu rýb: 06. - 31. 05. 2019.

V súlade so Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z., jeho vykonávacej vyhlášky podľa §18 ods. 9 u r č u j e OZ SRZ Martin „všeobecný zákaz lovu rýb“ v rozsahu 26 dní t. z. 06. - 31. 05. 2019 na revíroch organizácie:

Štrkovisko Bôr                     3-4070-1-1       zarybnenie kaprom 100 kg 06. 05. 2019

Štrkovisko Lipovec 1             3-4150-1-1       zarybnenie kaprom 100 kg 06. 05. 2019

Štrkovisko Sučany                3-4220-1-1       zarybnenie kaprom 100 kg 06. 05. 2019

Štrkovisko Turiansky most      3-4240-1-1     zarybnenie kaprom 100 kg 06. 05. 2019

 

Zarybnenie kaprom 06. 05. 2019

Ďanová                                   3-2930-1-1     zarybnenie kaprom 100 kg

Široká                                     3-1890-1-1     zarybnenie kaprom 100 kg

 

Oznam – zarybnenie pstruhom dúhovým 25. 04. 2019 v čase 08:00 – 12:00 hod.

Revír

Číslo

Plán 2019

ZAR 25. 04. 2019

Biely potok (Martin)

3-0130-4-1

50

50

Blatnický potok

3-0190-4-1

150

75

Kantorský potok

3-1510-4-1

50

50

Necpalský potok

3-2410-4-1

100

50

Sklabinský potok

3-3720-4-1

50

0

Studenec (Martin)

3-3930-4-1

150

75

Valčianský potok

3-4770-4-1

100

50

Vríca

3-6030-4-1

100

50

SPOLU (kg)

750

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecný zákaz lovu rýb: 01. - 28. 04. 2019.

V súlade so Zákona o rybárstve 216/2018 Z. z., jeho vykonávacej vyhlášky podľa §18 ods. 9 u r č u j e OZ SRZ Martin „všeobecný zákaz lovu rýb“ v rozsahu 28 dní t. z. 01. - 28. 04. 2019 na revíroch organizácie:

Štrkovisko Bôr                       3-4070-1-1

Štrkovisko Lipovec 1             3-4150-1-1

Štrkovisko Sučany                 3-4220-1-1

Štrkovisko Turiansky most    3-4240-1-1