Jarné zarybňovanie kaprom rybničným K3 – dňa 18.4.2018 v čase od 09:00 - 12:00 hod.

Biele brehy                       500 kg

Ďanová                            400 kg

Bôr                                  400 kg

Sučany                             800 kg

Turiansky most                 700 kg

Široká                              100 kg

Za Ráztokou                     100 kg

Lipovec – veľké jazero     1000 kg

 

 

Jarné zarybnenie pstruhom dúhovým v dňoch 13. – 14.4.2018 v čase od 09:00 – 16:00 hod.

Blatnický potok           75 kg

Valčianský potok         75 kg

Vríca                          75 kg

Biely potok                 50 kg

Studenec                  100 kg

Kantorský potok          50 kg

Sklabinský potok                       50 kg   


Školenie nových členov.

Oznamujeme Vám, že pripravujeme ďalšie školenie nových členov, termín školenia v mesiaci máj 2018.

Prihlášku na školenie môžete podať do konca apríla 2018 na email: srzmartin@srzmt.sk

Prihláška Tu

Materiály k štúdiu Stanov SRZ, Zákon o rybárstve)  http://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy